Anexo II - Currículos LOMLOE - Galicia

Ligazóns aos currículos oficiais, e ordes de avaliación, publicados no Diario Oficial de Galicia:     Ordes de desenvolvemento e avaliación dos currículos:

     • Educación Secundaria Obrigatoria
      • Borrador da orde aínda non dispoñible

     • Bacharelato
      • Borrador da orde aínda non dispoñible