1.2 - Funcións básicas en reloxos intelixentes

Lembra que o reloxo amosará sempre o contido que teñas elexido na aplicación do Smarrtphone,, se por exemplo queres cambias de cartafol, etapa, grupo ou semana, terás que cambialo na aplicación e poderás visualizado xa no Apple Watch ou no teu reloxo con wearOS. No caso de ter activada a opción de semana automática, cargará a semana actual con independencia da escollida no teléfono.


Conta coa mesma organización que a versión para Smarphones e tablets (agás o apartado UD-UDIS):

  • Pantalla de inicio e configuración
  • Diario de clase
  • Alumnado e grupos
  • Axenda de anotacións

Segundo sexa un Apple Watch, ou un reloxo con wearOS a apariencia pode ser lixeiramente diferente, pero conta coas mesmas funcionalidades.

O cambio entre apartados no Apple Watch faise deslizando as diferentes pantallas, mentras que nos reloxos con wearOS deberás empregar os botóns que aparecen para navegar entre as seccións.