1.1.8 - Configuración

Premendo sobre o teu avatar (parte superior esquerda) de calquera páxina da aplicación, ou no menú "máis" (icona de catro puntos), e desde a versión 3.1.140 no indicativo LOMLOE/LOMCE no apartado UD-UDIS;  accederás ó apartado confguración da aplicación para xestionar todo isto:


Xestionar os datos da túa conta:

Desde a versión 3.1.136 (actualízaa na APP Store ou Google Play), é posible xestionar os datos da túa conta de usuario (contrasinal, nome completo, suscripción ó boletín de novas...)
Configuración da aplicación e cambio de avatar:

  • A opción de elixir a concreción de Educación. só está habilitada no caso de escoller o currículum LOMCE, no caso de estar usando o currículum LOMLOE non existe a opción de usar concrecións do currículum por centro.
  • O selector de Áreas de libre Elección troca en Ámbitos das áreas, segundo se teña elixido o currículum LOMCE ou LOMLOE respectivamente. Manténdose a elección orixinal.


Escolle entre a versión LOMCE e LOMLOE:

Poderás elexir entre o currículo da LOMCE e a LOMLOE no selector correspondente.


Consulta o punto 1.9 deste manual para máis información

https://www.recursoseducativos.net/Help-Desk/article/119-version-lomce-ou-lomloe#menu


Iconas automáticas no diario de clase:

Podes escoller se amosar ou non as iconas automáticas no diario de clase, se están presentes certos termos concretos (consulta o apartado -diario de clase- deste mesmo manual para coñecer cales son). Dispoñible desde a versión 3.1.158,

Por defecto esta opción aparecerá como activa, ata que se cambie.