1.1.8 - Configuración

Premendo sobre o teu avatar (parte superior esquerda) de calquera páxina da aplicación, accederás ó apartado confguración da aplicación para xestionar todo isto:

  • A opción de elixir a concreción de Educación. só está habilitada no caso de escoller o currículum LOMCE, no caso de estar usando o currículum LOMLOE non existe a opción de usar concrecións do currículum por centro.
  • O selector de Áreas de libre Elección troca en Ámbitos das áreas, segundo se teña elixido o currículum LOMCE ou LOMLOE respectivamente. Manténdose a elección orixinal.

Poderás elexir entre o currículo da LOMCE e a LOMLOE no selector correspondente.


Consulta o punto 1.9 deste manual para máis información

https://www.recursoseducativos.net/Help-Desk/article/119-version-lomce-ou-lomloe#menu