1.1.2 - Sección UD-UDIS

No apartado UD-UDIS podes visualizar todo o contido das que teñas creadas na aplicación.

Podes tamén:

  • Engadir as anotación da práctica docente e propostas de mellora.
  • Facer o seguimento da UD-UDI para o grupo de alumnos/as seleccionado.
  • Ver o seguimento, de modo gráfico dos exercicios UD-UDIS traballados e pendentes (incluídas no diario de clase  a partir do 22/02/2022).
  • En xestión podes marcar unha UD-UDI como activa, para que apareza ó comezo das listas.
  • En xestión podes xerar unha UD-UDI tanto no táboa como completa en formato pdf.


Desde a versión 2.1.124, cando se fai click no propio gráfico de seguimento da UD-UDI, pode acceders directamente á visualización do informe completo de seguimento, de elementos traballados.