Resto de aplicacións: Servizo de biblioteca online

1 - Biblioteca de aula online

A aplicación de bibliotecas e aula online permite almacenar os libros da biblioteca da túa aula a través das súa portadas, de xeito que poida ser empregado polos...
Ler máis

1.1 - Creando grupos de alumnos/as e os carnet QR

Para que o alumnado poida empregar moitas das opcións desta aplicación precisarás crear uns carnets QR para cada alumno/a e contar cun equipo que teña unha webcam...
Ler máis

1.2 - Rexistrando e xestionando os libros na biblioteca online

Para rexistrar os teus libros da biblioteca, e que así poidan emprgarlos na aula os alumnos/as, deberás seguir estes pasos, escollendo unha destas opciónsSistema manual:a) Atopar...
Ler máis

1.3 - Etiquetando os nosos libros: Creando etiquetas co número e código QR do libro

Cando teñamos introducidos os nosos libros na aplicación, que obviamente poderán ir ampliándose e modificándose co tempo, deberemos enumerar os nosos libros segundo...
Ler máis

1.4 - Os alumnos/as rexistran os libros que levan para casa (versión web)

Cando un neno/a teña xa elexido o seu libro chega a momento de facer o rexistro do mesmo (preferiblemente por parellas), par elo deberá acceder á aplicación da biblioteca...
Ler máis

1.4.1 - Rexistrando o préstamo de libros desde a APP de Prográmame-UDIS

Desde a versión 3.1.119 da APP Prográmame-UDIS para iOS e Android, é posible rexistrar o préstamo dun libro da biblioteca de aula, tan só escaneando o código...
Ler máis

1.5 - Marcando as devolucións de libros prestados (versión web)

Unha vez se traia o libro de volta á aula, só se se rexistraron se seu canet QR, chega o momento de marcalos como devoltos na aplicación, para o que deberá accederse co...
Ler máis

1.5.1 - Marcando as devolucións de libros desde a APP de Prográmame-UDIS

Desde a última versión da APP Prográmame-UDIS para iOS e Android, é posible marcar as devolucións dos libros previamente rexistrados como prestados.Tan só...
Ler máis

1.6 - Outras funcionalidades da biblioteca online

Ademais do indicado desde a portada da aplicación de bibliotecas online tamén poderás facer o seguinte (son todas opcións públicas sen necesidade de rexistro): ...
Ler máis

1.7 - Ver o histórico de préstamos dun libro desde a web ou desde a APP

É posible ver quen levou libro, rexistrado la biblioteca online, desde a súa inclusión na aplicación, desde este listado tamén poderemos marcar un libro como...
Ler máis

Anexo I - Así o usamos a biblioteca online nas nosas aulas (exemplo de uso)

De seguido atoparás un exemplo de uso real desta aplicación nas nosas aulas de infantil. Accede coa seguinte ligazón á entrada publicada no recanto de infantil da web do...
Ler máis