2 - Borrar un xogo de memoria

Para borrar un xogo de memoria que teñas creado deberás eliminar tódolas imaxes do seu interior, nese momento cando elimines a última, o xogo será borrado.

Se o xogo non contén ninguha imaxe no seu interior, verás aparecer debaixo do mesmo a icona dunha papelera, premendo o sobre a mesma poderás borrar ese xogo valeiro.