Resto de aplicacións: Creador de xogos de memoria

1 - Os meus xogos de memoria

Podes crear os teus xogos de memoria seguindo este vídeo-titorial: ...
Ler máis