1 - Escoitar e xogar

Escoitar e xogar e unha ferramenta, sen necesidade de rexistro, que pode empregarse como complemento para  ó traballo na aula da:

  • Conciencia léxica
  • Conciencia silábica
  • Conciencia fonémica

O xogo/ferramenta organiza as diferentes acividades propostas, en torno ás tres categorías mencionadas. O número de actividades propostas poderá incrementarse ó longo do tempo.


  

Esta ferramenta pon o foco en escoitar, polo cal a non se amosan máis que elementos icónicos e sons, sen outro tipo de imaxe que puidese distraer a atención auditiva.

Poderás en todas as actividades, que contan cunha estructura similar:

  • Usar frases/palabras da lista incorporada (tanto en galego como en castelán)
  • Usar as frases e palabras que escribas manualmente.

Consulta ó ultimo apartado deste manual para ver as limitacións técnicas, e recomendacións, para o seu uso.