NOVIDADES E ANUNCIOS
Novidades en prográmame e recursoseducativos.net do 9 de febreiro de 2019

Novidades en recuroseducativos e prográmame nas últimas semanas:

Lapela UDIs:

 • Agora podes visualizar no apartado AVALIACIÓN e RÚBRICAS os elmentos curriculares de tódolos niveis da UDI (como ata agora) así como dun nivel en concreto. Esto é útil nos casos de UDIS creadas para diferentes niveis.
  5c5eaed8753a2.png

 • Cando se xera unha UDI agora podes escoller se incluír os elementos curriculares de tódalas áreas incluídas na mesma, ou só dunha área en concreto. Útil cando se trata de UDI de diferentes niveis, ou mesmo de centro, pero da que queremos obter o documento só para un nivel en concreto.
  5c5eaf44562de.png

 • Solucionado erro no contador de contidos nos exercicios, nas udis de infantil, cando es indicaba que os marcase nos tres niveis da etapa.

 • Cando se marcan estándares nas actividades segundo a planing comparativo (onde estea dispoñible, troucouse o aviso como vertá emerxente por unha animación no lugar do contador, só aparece a ventá emerxente cando se avisa de que non se marcou nalgún dos niveis
 • Solucionado erro, ó xerar as UDIs en castelá, onde se indicaba unha referencia equivocada ó currículum oficial empregado.

Outras novidades en PROGRÁMAME:

 • CREADAS ETAPAS de Educación para adultos EBI e ESA. O seu currículum está a ser engadido por un docente da etapa que así o solicitou.
  5c5eaf971892f.png
  No caso de EBI o currículum foi organizado en dous niveis, e no caso dos ámbitos con varios módulos, cada ambito+módulo é considerado como unha área/materia. No caso de ESA organízanse nun único nivel e cada ámbito+módulo (ata catro en cada caso) é cosiderado como un área.

 • Cartafoles: Agora podes escoller, usando as lapelas dispoñibles, visualizar só os cartafoles propios (creados por ti), só aqueles que comparten contigo ou todos ós que teñas acceso, Por defecto aparece escollida a opción todos
  5c5ead2f82cc8.png

 • Nalgúns niveis da área PLE en primaria, onde algúns criterios quedaban sen "estandar asociado" polas características de como está estruturado o currículum da etapa; inclúese unha referencia a que ten o mesmo estándard xa presente noutro criterio, para evitar duplicar o mesmo estándar repetidas veces.

 • Solucionado erro polo que non se amosaban tódolos cartafoles compartidos ó copiar.
 • Perfil competencial > niveis de logro: Amosa un aviso cando algún proceso/aspecto relevante non foi marcado nos estándares e, en consecuencia, non aparece na lista para engadir o seu nivel de logro.

Calendario de aula online:

 • Na lista de faltas no ano amosa agora as faltas ordenadas por semanas, para axudar a pasar logo ditas faltas ó XADE. Do mesmo xeito permite xerar unha folla de xustificación para remitir ás familias se o modelo do centro foi engadido enviado á aplicación.

Ten en conta que só recibirán este boletín por correo aquelas persoas que teñan marcada dita opción no no seu perfil de usuario .

Lembra que podes facerme chegar as túas suxerencias, dúbidas ou problemas a info@recursoseducativos.net ou ben no foro.

Consulta os boletíns enviados con anterioridade no foro na seguinte ligazón:
https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/novidades-e-anuncios

Saúdos
Óscar Abilleira Muñiz
info@recursoseducativos.net
www.recursoseducativos.net | www.programame.gal | www.oscarabilleira.com

**Novidades en recuroseducativos e prográmame nas últimas semanas:** **Lapela UDIs:** - Agora podes visualizar no apartado AVALIACIÓN e RÚBRICAS os elmentos curriculares de tódolos niveis da UDI (como ata agora) así como dun nivel en concreto. Esto é útil nos casos de UDIS creadas para diferentes niveis. ![5c5eaed8753a2.png](serve/attachment&path=5c5eaed8753a2.png) - Cando se xera unha UDI agora podes escoller se incluír os elementos curriculares de tódalas áreas incluídas na mesma, ou só dunha área en concreto. Útil cando se trata de UDI de diferentes niveis, ou mesmo de centro, pero da que queremos obter o documento só para un nivel en concreto. ![5c5eaf44562de.png](serve/attachment&path=5c5eaf44562de.png) - Solucionado erro no contador de contidos nos exercicios, nas udis de infantil, cando es indicaba que os marcase nos tres niveis da etapa. - Cando se marcan estándares nas actividades segundo a planing comparativo (onde estea dispoñible, troucouse o aviso como vertá emerxente por unha animación no lugar do contador, só aparece a ventá emerxente cando se avisa de que non se marcou nalgún dos niveis - Solucionado erro, ó xerar as UDIs en castelá, onde se indicaba unha referencia equivocada ó currículum oficial empregado. **Outras novidades en PROGRÁMAME:** - ** CREADAS ETAPAS de Educación para adultos EBI e ESA**. O seu currículum está a ser engadido por un docente da etapa que así o solicitou. ![5c5eaf971892f.png](serve/attachment&path=5c5eaf971892f.png) No caso de EBI o currículum foi organizado en dous niveis, e no caso dos ámbitos con varios módulos, cada ambito+módulo é considerado como unha área/materia. No caso de ESA organízanse nun único nivel e cada ámbito+módulo (ata catro en cada caso) é cosiderado como un área. - **Cartafoles**: Agora podes escoller, usando as lapelas dispoñibles, visualizar só os cartafoles propios (creados por ti), só aqueles que comparten contigo ou todos ós que teñas acceso, Por defecto aparece escollida a opción todos ![5c5ead2f82cc8.png](serve/attachment&path=5c5ead2f82cc8.png) - Nalgúns niveis da área PLE en primaria, onde algúns criterios quedaban sen "estandar asociado" polas características de como está estruturado o currículum da etapa; inclúese unha referencia a que ten o mesmo estándard xa presente noutro criterio, para evitar duplicar o mesmo estándar repetidas veces. - Solucionado erro polo que non se amosaban tódolos cartafoles compartidos ó copiar. - **Perfil competencial > niveis de logro:** Amosa un aviso cando algún proceso/aspecto relevante non foi marcado nos estándares e, en consecuencia, non aparece na lista para engadir o seu nivel de logro. **Calendario de aula online:** - Na ** lista de faltas no ano** amosa agora as faltas ordenadas por semanas, para axudar a pasar logo ditas faltas ó XADE. Do mesmo xeito permite xerar unha folla de xustificación para remitir ás familias se o modelo do centro foi engadido enviado á aplicación. Ten en conta que só recibirán este boletín por correo aquelas persoas que teñan marcada dita opción no no seu perfil de usuario . Lembra que podes facerme chegar as túas suxerencias, dúbidas ou problemas a info@recursoseducativos.net ou ben no foro. Consulta os boletíns enviados con anterioridade no foro na seguinte ligazón: https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/novidades-e-anuncios Saúdos Óscar Abilleira Muñiz info@recursoseducativos.net www.recursoseducativos.net | www.programame.gal | www.oscarabilleira.com

Óscar Abilleira Muñiz - Creador de recursoseducativos.net e PROGRÁMAME | oscarabilleira.com

29
0
1
vista previa
introducir alomenos 10 caracteres
ADVERTENCIA: Mencionaches %MENTIONS%, pero non poden ver esta mensaxe e non se se notificará
Gardando...
Gardado
Con elexido desmarcar temas amosar temas elexidos
Tódolas mensaxes deste tema serán borrado ?
Borrador pendente ... Fai click para reanudar a edición
Descartar borrador