NOVIDADES E ANUNCIOS
Novo sistema unificado para o apartado programación e currículum > programación.

Tal como se comunicou onte por correo, levouse a cabo un proceso de migración das programacións realizadas en prográmame a un único modelo unificado agrupando estándares por instrumento, que será o único dispoñible a partir deste momento. Este proceso finalizou sen problemas e xa podes usar a apliación con total normalidade.

Comento de seguido algúns dos cambios e datos relevantes relacionados con este novo sistema unificado.

A situación anterior: modelo agrupado e sen agrupar
Ata este momento no apartado programación e currículum > programación, cando se introducían os trimestres e instrumentos de avaliación para cada estándar existían dous modos de facelo; directamente (modo sen agrupar) ou usando a opción “agrupar por instrumento” (modo agrupado). Á hora de xerar as táboas aqueles que o fixeran co modo agrupado podían xerar os dous modelos (agrupado e sen agrupar) pero os que a fixeran do modo sen agrupar non podían xerar a taboa con instrumentos agrupados.

Cal é a situación actual?
Agora mesmo cando se queren marcar trimestres ou indicar instrumentos de avaliación para un estándar SO É POSIBLE FACELO DO MODO AGRUPADO, xa que co proceso de unificación este é o unico modo que existe.

Que sucede coas “programacións” que tiña feitas?
Seguen onde estaban sen perderse ningún dato.

 • Se tiñas creadas “programacións” co modelo agrupado este cambio non lle afecta xa que seguirás traballando como ata agora co novo sistema (con pequenos cambios de funcionalidade que se explican en seguintes puntos)
 • Para que aqueles que úsarades no seu nomento o modo sen agrupar puidésedes traballar co novo sistema foi necesaria unha migración daqueles cartafoles no agrupados. Agora mesmo tódolos cartafoles da aplicación están xa agrupados (aínda que se fixeran incialmente doutro xeito)

Podo seguir xerando a táboa do modelo sen agrupar e/ou agrupado?
Por suposto unha das ventaxas de usar este novo sistema unificado (anteriormente modo agrupado) é que se poden xerar ámbolos dous modelos segundo se desexe, mentras que co antigo sistema, herdado das primeiras versións da aplicación ata hoxe, non era posible crear unha táboa agrupada.

Por que se fixo este cambio? Non servía como estaba antes?

 • A efectos prácticos un sistema de traballo doble (agrupado e sen agrupar) podería seguir funcionando, pero de cara os usuarios non era intuitivo e estaba dando lugar ter que facer dúas veces o traballo nalgúnhas ocasións.
 • Era moi normal que úsarades o modelo sen agrupar e logo quixérades pasarvos ó agrupado tendo que comezar de novo o traballo, agora este problema desaparece posto que só existe un único modo de facelo.
 • Usar o modo agrupado (agora único existente) permitía usar outras moitas opcións da aplicación como “cualificar ó alumnado” que non estaba dispoñible no antigo sistema.

Acabo de entrar nun dos meus cartafoles, que antes non estaban agrupados, e non aparece o número en vermello indicando que está agrupado. É isto normal? Está agrupado?
Si, o proceso de migración levado a cabo tentou agrupar de forma automática os instrumentos que tivese introducido, pero non foi quen de “actualizar” eses contadores, a medida que vaias entrando en cada estándar para ver ou cambiar o que ten marcado (trimestres ou intrumentos) irán aparecendo eses contadores en vermello.
O feito de que aínda non apareza no implica que “no interior” non estea xa agrupado.
5be69f55ef815.png

Que pasa se quero traballar como o facía antes? Onde teño que facelo agora?
Tes que traballar do mesmo xeito que viñas facendo, tanto se fas click onde antes o facías para o modelo sen agrupar, como para o modelo agrupado, agora aparecerá o mesmo sistema ÚNICO para facelo polo que non tes que “aprender a facelo”, simplemente segue tentando traballar como o de agora e xa verás aparecer o novo sistema onde “se marcan os trimestre e instrumentos”

Cando entro sigo véndoo como antes. Non cambiara?
Efectivamente a nivel “visual” a apariencia é a mesma (agás os indicadores en vermello dos instrumentos agrupados que irán aparecendo tal como indicaba anteriormente). A diferencia é a nivel interno e na forma de traballo, como verás se fas click nalgún dos elementos que aparecen.

Se agora se introducen no novo sistema seguirán aparecendo no lugar de antes?
Por suposto os campos dos trimestes e instrumentos (que anteriormente podías marcar directamente) siguen actualizándose co que vaias marcando, a única diferencia é o lugar onde se “marca cada cousa"

Entón no hai ningunha diferencia á hora de traballar?
Si existen pequenas diferencias, sobre todo se nunca traballaches do modo agrupado pero son sobre todo “estéticas”:

 • Escollerás os instrumentos e trimestres na ventá que aparece: 5be6a048c54ca.png
 • Se queres engadir un instrumento que non está na lista podes facelo ó final da mesma nos campos existentes, e pasarán a aparecer na lista para poder marcar os trimestres. 5be6a1f7726a0.png
 • Para borrar algún dos instrumentos creados escribe borrar como instrumento ou procedemento.

 • A lista de instrumentos que aparecen son a mesma que podías atopar antes no modo sen agrupar, polo que “todo segue ahí"

Non hai ningunha novidade máis?
Si introducíronse algúns cambios en canto á comodidade de traballo (que agardo vos resulten cómodas)

 • Agora os instrumentos marcados aparecen ó comezo da lista cando se entra a xestionalos (sexan creados ou non), de modo que non se teña que andar buscándo entre a lista os que tiñas selecionado para desmarcar ou marcar os trimestres.
  5be6a2c88c6bc.png

 • Os procedementos/instrumentos creados aparecen de cor amarelo e son “editables” tanto para cambiar o seu contido como para borrarlos (escribindo a palabra borrar), pero cunha estética similar ó resto da lista.

 • O peso por instrumento, para todo o curso, introdúcese agora desde un único botón verde “fora de cada estándar”, o qué e mais lóxico e intuitivo que antes. 5be6a102f103c.png
 • O antigo botón “agrupar po instrumento” chámase agora “XESTIÓN INSTRUMENTOS E TRIMESTRES”, posto que só existe unha forma de facelo, en todo caso podes acceder ben desde este botón ou premendo directamente nos trimestres ou no campo dos instrumentos (como se facía no modelo sen agrupara anteriormente) 5be6a37497720.png

Agardo que este novo sistema sexa do voso agrado (sobre todo para os que non traballaban agrupado instrumentos) e que os cambios introducidos sexan de utilidade.

Ten en conta que só recibirán este boletín por correo aquelas persoas que teñan marcada dita opción no no seu perfil de usuario. Podes cambialo aquí:
https://www.recursoseducativos.net/lista.php?que=perfil

Lembra que podes facerme chegar as túas suxerencias, dúbidas ou problemas a info@recursoseducativos.net ou ben no foro.

Consulta os boletíns enviados con anterioridade no foro na seguinte ligazón:
https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/novidades-e-anuncios

Saúdos
Óscar

Tal como se comunicou onte por correo, levouse a cabo un proceso de migración das programacións realizadas en prográmame a un único modelo unificado agrupando estándares por instrumento, que será o único dispoñible a partir deste momento. Este proceso finalizou sen problemas e xa podes usar a apliación con total normalidade. Comento de seguido algúns dos cambios e datos relevantes relacionados con este novo sistema unificado. ** A situación anterior: modelo agrupado e sen agrupar** Ata este momento no apartado programación e currículum > programación, cando se introducían os trimestres e instrumentos de avaliación para cada estándar existían dous modos de facelo; directamente (modo sen agrupar) ou usando a opción “agrupar por instrumento” (modo agrupado). Á hora de xerar as táboas aqueles que o fixeran co modo agrupado podían xerar os dous modelos (agrupado e sen agrupar) pero os que a fixeran do modo sen agrupar non podían xerar a taboa con instrumentos agrupados. **Cal é a situación actual? ** Agora mesmo cando se queren marcar trimestres ou indicar instrumentos de avaliación para un estándar SO É POSIBLE FACELO DO MODO AGRUPADO, xa que co proceso de unificación este é o unico modo que existe. **Que sucede coas “programacións” que tiña feitas?** Seguen onde estaban sen perderse ningún dato. - Se tiñas creadas “programacións” co modelo agrupado este cambio non lle afecta xa que seguirás traballando como ata agora co novo sistema (con pequenos cambios de funcionalidade que se explican en seguintes puntos) - Para que aqueles que** úsarades no seu nomento o modo sen agrupar** puidésedes traballar co novo sistema foi necesaria unha migración daqueles cartafoles no agrupados. Agora mesmo tódolos cartafoles da aplicación están xa agrupados (aínda que se fixeran incialmente doutro xeito) **Podo seguir xerando a táboa do modelo sen agrupar e/ou agrupado?** Por suposto unha das ventaxas de usar este novo sistema unificado (anteriormente modo agrupado) é que se poden xerar ámbolos dous modelos segundo se desexe, mentras que co antigo sistema, herdado das primeiras versións da aplicación ata hoxe, non era posible crear unha táboa agrupada. **Por que se fixo este cambio? Non servía como estaba antes?** - A efectos prácticos un sistema de traballo doble (agrupado e sen agrupar) podería seguir funcionando, pero de cara os usuarios non era intuitivo e estaba dando lugar ter que facer dúas veces o traballo nalgúnhas ocasións. - Era moi normal que úsarades o modelo sen agrupar e logo quixérades pasarvos ó agrupado tendo que comezar de novo o traballo, agora este problema desaparece posto que só existe un único modo de facelo. - Usar o modo agrupado (agora único existente) permitía usar outras moitas opcións da aplicación como “cualificar ó alumnado” que non estaba dispoñible no antigo sistema. **Acabo de entrar nun dos meus cartafoles, que antes non estaban agrupados, e non aparece o número en vermello indicando que está agrupado. É isto normal? Está agrupado?** Si, o proceso de migración levado a cabo tentou agrupar de forma automática os instrumentos que tivese introducido, pero non foi quen de “actualizar” eses contadores, a medida que vaias entrando en cada estándar para ver ou cambiar o que ten marcado (trimestres ou intrumentos) irán aparecendo eses contadores en vermello. O feito de que aínda non apareza no implica que “no interior” non estea xa agrupado. ![5be69f55ef815.png](serve/attachment&path=5be69f55ef815.png) **Que pasa se quero traballar como o facía antes? Onde teño que facelo agora?** Tes que traballar do mesmo xeito que viñas facendo, tanto se fas click onde antes o facías para o modelo sen agrupar, como para o modelo agrupado, agora aparecerá o mesmo sistema ÚNICO para facelo polo que non tes que “aprender a facelo”, simplemente segue tentando traballar como o de agora e xa verás aparecer o novo sistema onde “se marcan os trimestre e instrumentos” **Cando entro sigo véndoo como antes. Non cambiara?** Efectivamente a nivel “visual” a apariencia é a mesma (agás os indicadores en vermello dos instrumentos agrupados que irán aparecendo tal como indicaba anteriormente). A diferencia é a nivel interno e na forma de traballo, como verás se fas click nalgún dos elementos que aparecen. **Se agora se introducen no novo sistema seguirán aparecendo no lugar de antes?** Por suposto os campos dos trimestes e instrumentos (que anteriormente podías marcar directamente) siguen actualizándose co que vaias marcando, a única diferencia é o lugar onde se “marca cada cousa" **Entón no hai ningunha diferencia á hora de traballar?** Si existen pequenas diferencias, sobre todo se nunca traballaches do modo agrupado pero son sobre todo “estéticas”: - Escollerás os instrumentos e trimestres na ventá que aparece: ![5be6a048c54ca.png](serve/attachment&path=5be6a048c54ca.png) - Se queres engadir un instrumento que non está na lista podes facelo ó final da mesma nos campos existentes, e pasarán a aparecer na lista para poder marcar os trimestres. ![5be6a1f7726a0.png](serve/attachment&path=5be6a1f7726a0.png) - Para borrar algún dos instrumentos creados escribe borrar como instrumento ou procedemento. - A lista de instrumentos que aparecen son a mesma que podías atopar antes no modo sen agrupar, polo que “todo segue ahí" **Non hai ningunha novidade máis?** Si introducíronse algúns cambios en canto á comodidade de traballo (que agardo vos resulten cómodas) - Agora os instrumentos marcados aparecen ó comezo da lista cando se entra a xestionalos (sexan creados ou non), de modo que non se teña que andar buscándo entre a lista os que tiñas selecionado para desmarcar ou marcar os trimestres. ![5be6a2c88c6bc.png](serve/attachment&path=5be6a2c88c6bc.png) - Os procedementos/instrumentos creados aparecen de cor amarelo e son “editables” tanto para cambiar o seu contido como para borrarlos (escribindo a palabra borrar), pero cunha estética similar ó resto da lista. - O peso por instrumento, para todo o curso, introdúcese agora desde un único botón verde “fora de cada estándar”, o qué e mais lóxico e intuitivo que antes. ![5be6a102f103c.png](serve/attachment&path=5be6a102f103c.png) - O antigo botón “agrupar po instrumento” chámase agora “XESTIÓN INSTRUMENTOS E TRIMESTRES”, posto que só existe unha forma de facelo, en todo caso podes acceder ben desde este botón ou premendo directamente nos trimestres ou no campo dos instrumentos (como se facía no modelo sen agrupara anteriormente) ![5be6a37497720.png](serve/attachment&path=5be6a37497720.png) Agardo que este novo sistema sexa do voso agrado (sobre todo para os que non traballaban agrupado instrumentos) e que os cambios introducidos sexan de utilidade. > Ten en conta que só recibirán este boletín por correo aquelas persoas que teñan marcada dita opción no no seu perfil de usuario. Podes cambialo aquí: https://www.recursoseducativos.net/lista.php?que=perfil Lembra que podes facerme chegar as túas suxerencias, dúbidas ou problemas a info@recursoseducativos.net ou ben no foro. Consulta os boletíns enviados con anterioridade no foro na seguinte ligazón: https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/novidades-e-anuncios Saúdos Óscar

Óscar Abilleira Muñiz - Creador de recursoseducativos.net e PROGRÁMAME | oscarabilleira.com

37
0
1
vista previa
introducir alomenos 10 caracteres
ADVERTENCIA: Mencionaches %MENTIONS%, pero non poden ver esta mensaxe e non se se notificará
Gardando...
Gardado
Con elexido desmarcar temas amosar temas elexidos
Tódolas mensaxes deste tema serán borrado ?
Borrador pendente ... Fai click para reanudar a edición
Descartar borrador