NOVIDADES E ANUNCIOS
Novidades en prográmame e recursoseducativos.net do 28 de outubro de 2018

Novidades en prográmame-udis e recursoseducativos.net nas últimas semanas:

UDIS:

 • A tarefa e as actividades aparecen agora na mesma lapela "asociados" de modo que sexa máis intuito saber en que tarefa estamos e as súas correspondentes actividades. Todo está baixo a lapela "tarefa actividades e exercicios
 • No apartadoavaliación aparecen novos indicadores de "avaliado nas udis deste no cartafol", de xeito que se pode ver se o estandar foi xa avaliado algunha vez ou non.
 • Solucionado erro polo que non se actualizaban as CC ó escoller estándares por "tipo”
 • Cando se cambia de cor na UDI non repite os xa existentes nas outras.
 • Soluciona erro polo que en ocasiones non se marcaban tódalas CC na tarefa ó escoller os estándares
 • Engadido no apartado avaliación un botón para engadir directamente LISTAS DE CONTROL CON SEGUIMENTO na aplicación" sen ter que escribir o texto exacto.
 • Cambiada a cor da caixa e botóns da tarefa/producto final en consonancia coas cores empregadas no apartado estructura
 • Podes xerar só a estrutura da UDI no apartado Xerar > UDI.

DIARIO DE CLASE:

 • Podes engadir unha actividade completa (tódolos exercicios), aparece indicado o primero seguido de +nº, e resto indicado en observacións
 • O botón "+engadir" cando se escolle desde UDI aparece agora marcado de cor verde
 • Solucioa erros puntuais no borrado de actividades e exercicios
 • Cando se engade "desde UDI" , doutra etapa, tamén se indica agora o nivel ou niveis (que figuen na UDI) e a etaapa "no exercicio" para unha máis doada identificación con respecto ós demais
 • Podes engadir etiquetas en cada exercicio si se desexan indicando o texto que se queira (4 cores)

LISTA CARTAFOLES:

 • Podes crear unha copia dun cartafol directamente desde a lista dos mesmos usando o novo botón.

XESTIÓN DE ALUMNOS/AS:

 • Podes descargar un cvs valeiro (como modelo) para completar

OUTRAS MELLORAS:

 • Mellora no "borrado" cando se introducía a palabra borrar con algún espazo antes ou despois, agora xa o recoñece como que se quere borrar
 • Nova lapela "AXUDA" con acceso máis directo e rápido ós vídeos e manual de usuario.
 • Cando se xera o perfil de área pode indicarse que "inclúa só os que no mínimo conteñan certos caracteres", por exemplo (*)
 • Alumnado e grupos: arranxado erro polo que non se importaba correctamente o ano de nacemento ó importar desde un arquivo cs
 • Actualizado o manual en diferentes seccións para incluír as novidades

APP:

 • Engadido en "Axenda de anotacións" un sistema de citas, no que podes engadir tantas como queiras coa súa hora e data, recibindo un aviso das mesmas se activas a opción. Os avisos só para as citas marcadas chegarán á hora indicada ou co adianto que se indique no apartado configuración. 5bd57fff462f0.png

Ten en conta que só recibirán este boletín por correo aquelas persoas que teñan marcada dita opción no no seu perfil de usuario .

Lembra que podes facerme chegar as túas suxerencias, dúbidas ou problemas a info@recursoseducativos.net ou ben no foro.

Consulta os boletíns enviados con anterioridade no foro na seguinte ligazón:
https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/novidades-e-anuncios

Saúdos
Óscar

Novidades en prográmame-udis e recursoseducativos.net nas últimas semanas: ** UDIS:** - A tarefa e as actividades aparecen agora na mesma lapela "asociados" de modo que sexa máis intuito saber en que tarefa estamos e as súas correspondentes actividades. Todo está baixo a lapela "tarefa actividades e exercicios - No apartadoavaliación aparecen novos indicadores de "avaliado nas udis deste no cartafol", de xeito que se pode ver se o estandar foi xa avaliado algunha vez ou non. - Solucionado erro polo que non se actualizaban as CC ó escoller estándares por "tipo” - Cando se cambia de cor na UDI non repite os xa existentes nas outras. - Soluciona erro polo que en ocasiones non se marcaban tódalas CC na tarefa ó escoller os estándares - Engadido no apartado avaliación un botón para engadir directamente LISTAS DE CONTROL CON SEGUIMENTO na aplicación" sen ter que escribir o texto exacto. - Cambiada a cor da caixa e botóns da tarefa/producto final en consonancia coas cores empregadas no apartado estructura - Podes xerar só a estrutura da UDI no apartado Xerar > UDI. **DIARIO DE CLASE:** - Podes engadir unha actividade completa (tódolos exercicios), aparece indicado o primero seguido de +nº, e resto indicado en observacións - O botón "+engadir" cando se escolle desde UDI aparece agora marcado de cor verde - Solucioa erros puntuais no borrado de actividades e exercicios - Cando se engade "desde UDI" , doutra etapa, tamén se indica agora o nivel ou niveis (que figuen na UDI) e a etaapa "no exercicio" para unha máis doada identificación con respecto ós demais - Podes engadir etiquetas en cada exercicio si se desexan indicando o texto que se queira (4 cores) **LISTA CARTAFOLES:** - Podes crear unha copia dun cartafol directamente desde a lista dos mesmos usando o novo botón. **XESTIÓN DE ALUMNOS/AS:** - Podes descargar un cvs valeiro (como modelo) para completar **OUTRAS MELLORAS:** - Mellora no "borrado" cando se introducía a palabra borrar con algún espazo antes ou despois, agora xa o recoñece como que se quere borrar - Nova lapela "AXUDA" con acceso máis directo e rápido ós vídeos e manual de usuario. - Cando se xera o perfil de área pode indicarse que "inclúa só os que no mínimo conteñan certos caracteres", por exemplo (***) - Alumnado e grupos: arranxado erro polo que non se importaba correctamente o ano de nacemento ó importar desde un arquivo cs - Actualizado o manual en diferentes seccións para incluír as novidades **APP:** - Engadido en "Axenda de anotacións" un sistema de citas, no que podes engadir tantas como queiras coa súa hora e data, recibindo un aviso das mesmas se activas a opción. Os avisos só para as citas marcadas chegarán á hora indicada ou co adianto que se indique no apartado configuración. ![5bd57fff462f0.png](serve/attachment&path=5bd57fff462f0.png) Ten en conta que só recibirán este boletín por correo aquelas persoas que teñan marcada dita opción no no seu perfil de usuario . Lembra que podes facerme chegar as túas suxerencias, dúbidas ou problemas a info@recursoseducativos.net ou ben no foro. Consulta os boletíns enviados con anterioridade no foro na seguinte ligazón: https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/novidades-e-anuncios Saúdos Óscar

Óscar Abilleira Muñiz - Creador de recursoseducativos.net e PROGRÁMAME | oscarabilleira.com

37
0
1
vista previa
introducir alomenos 10 caracteres
ADVERTENCIA: Mencionaches %MENTIONS%, pero non poden ver esta mensaxe e non se se notificará
Gardando...
Gardado
Con elexido desmarcar temas amosar temas elexidos
Tódolas mensaxes deste tema serán borrado ?
Borrador pendente ... Fai click para reanudar a edición
Descartar borrador