todas
iguais
repetidos
cal sobra
conceptos
mix
m2

Busca as imaxes iguais ó modelo
Que coello é exactamente igual ó modelo?
Que canguro é exactamente igual ó modelo?
Que rato é exactamente igual ó modelo?
Que paiaso non está repetido?
Busca as figuras iguais ás do modelo
Cal sobra?
Cal sobra?
Que peixe é o máis GRANDE?
Que monstruo está no CENTRO / MEDIO?
Que can está na túa DEREITA?
Onde hai MOITOS globos?
Que avión está máis CERCA / PRETO da nube?
Que serpes miran cara a DEREITA como modelo?
Busca as imaxes iguais ó modelo
Busca os triángulos iguais ó modelo
Busca as figuras iguais ó modelo
Busca as aves iguais ó modelo
Busca as aves iguais ó modelo
Busca o avión que non está repetido
Busca a figura que non ten parella
Atopa o distinto
Que escudo non está repetido?
Que paiaso non ten parella?
Busca a parella de flores?
Busca a tarxeta igual á do modelo
Que obxecto sobra?
Que obxecto sobra?
Que figura é a máis PEQUENA?
Que cabalo está á túa ESQUERDA?
Que porco está máis LONXE da árbore?
Que zapatos miran cara a ESQUERDA como no modelo?
Quen vai de PRIMEIRO?
Quen vai de ÚLTIMO?
Quen vai de PENÚLTIMO?
Quen non está repetido?
Busca as imaxes idénticas ó modelo
Busca os lentes idénticos ó modelo
Que figura non está repetida?
Busca as imaxes iguais ó modelo
Busca as parellas iguais ó modelo
Que figuras están repetidas?
Que reloxos están repetidos?
Que obxecto non pertence ó grupo?
Que carta sobra?
Busca as imaxes iguais ó modelo
Que can sobra?
Busca os galos iguais ó modelo
Busca as flechas iguais ó modelo
Busca os obxectos iguais ó modelo
Busca os figuras iguais ó modelo
Busca os leóns exactamente iguais ó modelo
Busca os cohetes do mesmo tamaño que o modelo
Onde hai un PAR?
Que está ENTRE o zume e o queixo?
Que man está aberta?
Quen ten melena?
Cal é un alimento?
Onde hai un GRUPO?
Que círculo está RODEADO de frechas?
Que figura está de FRENTE?
Que serpe está no centro da fila?
Onde hai un cabalo no borde?
Cal é unha ave?
Que se usa para escribir?
Que árbore que se PRANTOU ANTES
Cal é o máis ANCHO?
Onde está a caixa pequena ENRIBA das grandes?
Que animal está detrás da galiña?
Que flecha atravesa o corazón?
Que barco ten diante un golfiño?
Que nube está ENTRE os dous avións?
A que pizza non está completa? (enteira)
Quen corre máis deprisa?
Que serpe está diante da segunda?
Cal é o primeiro pastel?
Onde hai máis estrelas en total?
Onde hai menos pinceis?
Que lapis é o máis curto? (menos largo)
Que vaso é o MAIOR?
Que árbore é a mais alta? (longa)
Que abella é a mediana?
Que casa ten máis de cinco ventás?
Cal é o terceiro pastel?
Onde hai a MESMA cantidade de follas que na árbore do cadrado?
Que flecha é a máis longa? (larga)
Onde hai 12 lúas?
Onde hai máis estrelas que lúas?
Onde hai menos de 10 abellas?
Onde hai 2+1 nubes?
Onde hai 2 abellas máis que no primeiro?
Onde hai 2 pasteis menos no primeiro?
Que flecha ten só a metade?
Onde hai TANTOS círculos como cadrados?
Onde hai o doble de coches que no primeiro?
Onde hai a metade que no primeiro?
Que falta no debuxo? (márcao cun X e úneo cunha liña)
Que falta no debuxo? (márcao cun X e úneo cunha liña)
Que falta no debuxo? (márcao cun X e úneo cunha liña)
Que falta no debuxo? (márcao cun X e úneo cunha liña)
Que falta no debuxo? (márcao cun X e úneo cunha liña)
Que falta no debuxo? (márcao cun X e úneo cunha liña)
Cal ten 5 mazás?
Cal ten varias mazás?
Onde hai unha unidade?
Que piza ten a metade
Onde hai plátanos ademais de mazás?
Onde hai distinto número de mazás?
Onde hai o mesmo número de mazás que na árbore?
Onde hai 1+1 mazás?
Onde hai MENOS mazás que na árbore?
Cal é o terceiro can?
Onde árbore ten MÁIS mazás?
Onde hai 0 mazás?
Onde hai o DOBLE de mazás que na árbore?
Onde hai un PAR de flores?
Onde hai 2+1 mazás?
Onde árbore ten 3-1 mazás?
Cal é DIFERENTE? (cal sobra)
Cal é DIFERENTE? (cal sobra)
Cal é DIFERENTE? (cal sobra)
Cal é DIFERENTE? (cal sobra)
Cal é DIFERENTE? (cal sobra)
Cal é un ALIMENTO
Quen pode vivir SÓ DEBAIXO DA AUGA
Da luz durante o día
Que animal RELINCHA
Que animal voa máis alto
Que animal é o MELLOR AMIGO DO HOME
Cal é a luz eléctrica
Cales están ENTRELAZADOS
Cal é un AVE
Cal ten VIDA
Que bolas están unidas?
Cal está VIVO?
Cal é OVALADO (un óvalo)