Vídeo-titoriais (canle de youtube)
Entrar na canle de youtube de recursoseducativos.net


Manual de axuda en pdf de Prográmame
Seccións
Tamaño
Última actualización
00 mapa conceptual de uso prográmame.pdf
85.78 KB
04/03/2019 (14:44:48)
01 portada indice e introducción.pdf
69.83 KB
22/02/2019 (20:12:45)
02 rexistro e acceso a prográmame.pdf
129.72 KB
01/04/2019 (04:41:45)
03-0 escollendo etapa.pdf
195.87 KB
01/10/2018 (21:13:24)
03-1 introduce a concreción curricular de infantil do teu centro.pdf
1.43 MB
01/10/2018 (21:13:26)
04 lapelas sublapelas e auto-gardado.pdf
123.42 KB
22/02/2019 (20:12:46)
05 lapela cartafoles.pdf
157.87 KB
15/04/2019 (14:17:18)
06 lapela programación e curriculo.pdf
1019.46 KB
16/06/2019 (10:55:58)
07 lapela UDIS UD unidades didácticas integradas e unidades didácticas.pdf
1.66 MB
10/04/2019 (21:43:35)
08 lapela diario de clase.pdf
226.25 KB
01/10/2018 (21:13:35)
09 lapela alumnado e grupos.pdf
524.48 KB
17/11/2018 (16:58:55)
10 lapela arquivos.pdf
467.48 KB
01/10/2018 (21:13:38)
11 xerar listas de control e rúbrica.pdf
130.31 KB
01/10/2018 (21:13:39)
12 APP para dispositivos Android IOS (apple) e apple watch.pdf
376.35 KB
14/07/2019 (22:47:39)
agradecementos e licenza de uso.pdf
41.2 KB
01/10/2018 (21:13:43)
anexo 1 protocolo para crear perfiles nos centros.pdf
213.3 KB
01/10/2018 (21:13:48)
anexo 2 elaborar programación ó comezo de curso.pdf
51.91 KB
19/10/2018 (03:18:25)
anexo 3 descargar arquivo csv do alumando do xade.pdf
1.87 MB
01/10/2018 (21:13:51)
anexo 4 manual xestión do curriculum (introducir editar áreas ).pdf
324.91 KB
12/01/2019 (12:04:17)
anexo 5 traballar con instrumentos agrupados nas ud-udis e facer seguimento.pdf
177.95 KB
03/07/2019 (10:34:27)