Vídeo-titoriais (canle de youtube)
Entrar na canle de youtube de recursoseducativos.net

Manual de axuda en pdf de Prográmame
Seccións
Tamaño
Última actualización
00 mapa conceptual de uso prográmame.pdf
85.78 KB
22/02/2021 (22:23:19)
01 portada indice e introducción.pdf
90 KB
23/08/2021 (11:05:06)
02 rexistro e acceso a prográmame.pdf
129.72 KB
22/02/2021 (22:23:21)
03-0 escollendo etapa.pdf
94.69 KB
14/08/2021 (19:55:12)
03-1 introduce a concreción curricular de infantil do teu centro.pdf
1.43 MB
22/02/2021 (22:23:22)
04 lapelas sublapelas e auto-gardado.pdf
134.91 KB
22/02/2021 (22:23:23)
05 lapela cartafoles.pdf
171.11 KB
22/02/2021 (22:23:24)
06 lapela programación e curriculo.pdf
1 MB
22/02/2021 (22:23:25)
07 lapela UDIS UD unidades didácticas integradas e unidades didácticas.pdf
1.7 MB
22/02/2021 (22:23:27)
08 lapela diario de clase.pdf
242.05 KB
16/05/2021 (10:05:05)
09 lapela alumnado e grupos.pdf
611.49 KB
21/08/2021 (18:46:47)
10 lapela arquivos.pdf
467.48 KB
22/02/2021 (22:23:30)
11 xerar listas de control e rúbrica.pdf
130.31 KB
22/02/2021 (22:23:31)
12 APP para dispositivos Android IOS ipadOS(apple) e apple watch wearos.pdf
450.94 KB
04/09/2021 (15:15:20)
agradecementos e licenza de uso.pdf
41.2 KB
22/02/2021 (22:23:34)
anexo 1 protocolo para crear perfiles nos centros.pdf
213.3 KB
22/02/2021 (22:23:35)
anexo 2 elaborar programación ó comezo de curso.pdf
51.91 KB
22/02/2021 (22:23:36)
anexo 4 manual xestión do curriculum (introducir editar áreas ).pdf
324.91 KB
22/02/2021 (22:23:37)
anexo 5 traballar con instrumentos agrupados nas ud-udis e facer seguimento.pdf
177.95 KB
22/02/2021 (22:23:38)