inicio       acceso usuarios     GAL | CAST
inicio       acceso usuarios     GAL | CAST 
 

Xerar Caderno do mestre (titores/as de primaria)

Completa os seguintes campos para crear o caderno do mestre/a, incluindo control de faltas, á túa medida:
 

Curso escolar: / (a axenda abrangue do 1 de setembro ó 31 de xuño)

Nome do centro escolar: (opcional)

Liña de texto adicional    (Liña opcional para incluir o nivel, curso ou especialidade)

Nome do propietario do anecdotario   (opcional)CREAR A PARTIR DO ALUMNADO DOS TEUS GRUPOS
Só para usuarios rexistrados, xestiona os teus grupos desde a opción correspondente

Tes que acceder co teu usuario e contrasinal, no menú superior, para poder elexir entre os teus grupos de alumnos. Lembra que o rexistro e gratuito, unha vez accedes completa os datos en 'xestion de alumnos'.
 

 

Ó premer o botón Xerar, elaborarase automáticamente un arquivo pdf que poderá ser gardado ou impreso. Obterase un documento coa portada e as follas para cada un dos alumnos/as do grupo elexido.

 • A portada estará formada polo datos indicados nos campos de texto.
 • O sistema de faltas faltas abranguirá do 1 de setembro ó 31 de xullo dos anos indicados en curso escolar
 • Inclúese os seguintes elementos nos bloques individuais de cada alumno/a
  • Folla de datos persoais do alumnno/a (coa foto se foi subida ou ben ou se espazo en defecto dela) e calendario total do curso para anotar faltas.
  • Folla de cualificacións nas distintas áreas, táboa organizada por trimestres.
  • Unha folla por área e alumno, divida en tres trimestres, onde facer anotacións e facer o seguimento do alumno.
 •  

  Óscar Abilleira Muñiz  - www.recursoseducativos.net (emprega a librería gratuita html2pdf -> https://html2fpdf.sourceforge.net/