inicio       acceso usuarios     GAL | CAST 
 

Xerar axenda escolar INFANTIL - formato semanal

Completa os seguintes campos para crear a axenda escolar á túa medida:
 

Curso escolar: /

Nome do centro escolar: (opcional)

Apelidos e nome   (opcional, se non se inclúe aparecerá en branco o campo)HORARIO DE CLASE (opcional.): pode incluírse, só algúns campos se se desexa.
horaLunsMartesMércoresXovesVenres

  

 

Ó premer o botón Xerar axenda, elaborarase automáticamente un arquivo pdf coa axenda infantil en tamaño A4, deseñada para seren cortadas as follas pola metade (imprimir por unha cara anverso e reverso), que poderá ser gardada ou impresa. A axenda infantil incluirá os seguintes elementos.

 • A portada da axenda estará formada polo datos indicados nos campos de texto.
 • Créase unha única páxina modelo para ser copiada tantas veces como semanas se vaian a precisar
 • Inclúese os seguintes elementos
  • Portada
  • Explicación das iconas e uso da axenda
  • Horario escolar e folla de observación
  • Follas de anotación para o alumnado (ICONAS) para cada semana, cun oco para completar a semana da qeu se trate (anverso)
  • Follas para anotacións do mestre/a e das familias (reverso).
 

Óscar Abilleira Muñiz  - www.recursoseducativos.net (emprega a librería gratuita html2pdf -> http://html2fpdf.sourceforge.net/