inicio       acceso usuarios     GAL | CAST 
 

Xerar axenda escolar INFANTIL (formato diario)

Completa os seguintes campos para crear a axenda escolar á túa medida:
 

Curso escolar: /

Inicio da axenda:día (dd, por exemplo 29) ---- mes (mm, por exemplo 05)
Fin da axenda: día (dd, por exmplo 29) ---- mes (mm, por exemplo 05)
(O sistema traballa cun total de días que sexa múltiplo de 2. Se non aparecese o último día indicado debes introducir o día seguinte como data de fin)

Nome do centro escolar: (opcional)

Apelidos e nome   (opcional, se non se inclúe aparecerá en branco o campo)HORARIO DE CLASE (opcional.): pode incluírse, só algúns campos se se desexa.
horaLunsMartesMércoresXovesVenres

 ACTUALIZADO CURSO 2018/2019: Se se introduce como curso o actual automáticamente serán incluidos os días non lectivos marcados polo calendario escolar oficial (en Galicia publicado no DOG) así como os do calendario laboral para Galicia (incluíndo festivos estatais e autonómicos).

Estes datos son os presentes no calendario de recursoseducativos.net, ó que podes suscribirte desde a APP Prográmame (dispoñible en google play ou na App Store), ou empregando a seguinte URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/cbvc759gkbu96ua3op4d03m4h0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

 

Ó premer o botón Xerar axenda, elaborarase automáticamente un arquivo pdf coa axenda infantil en tamaño A4, deseñada para seren cortadas as follas pola metade (imprimir por unha cara anverso e reverso), que poderá ser gardada ou impresa. A axenda infantil incluirá os seguintes elementos.

 • A portada da axenda estará formada polo datos indicados nos campos de texto.
 • A axenda abranguirá as datas indicadas nos campos correspondentes
 • Inclúese os seguintes elementos
  • Portada
  • Explicación das iconas e uso da axenda
  • Horario escolar e folla de observación
  • Follas de anotación para o alumnado (ICONAS)
  • Follas para anotacións do mestre/a e das familias.
 

Óscar Abilleira Muñiz  - www.recursoseducativos.net (emprega a librería gratuita html2pdf -> https://html2fpdf.sourceforge.net/