inicio       acceso usuarios     GAL | CAST
 
 

Xerar axenda escolar online

Completa os seguintes campos para crear a axenda escolar á túa medida, para axilizar o proceso divímolo en tres partes independientes:
En caso de visualizar un erro de "timeout ou similar", téntao novamente nuns minutos ou preme o botón actualizar do navegador.
 

Curso escolar: / (a axenda abrangue do 1 de setembro ó 31 de xuño)

Nome do centro escolar: (opcional)

Liña de texto adicional    (Liña opcional para incluir o nivel, curso ou especialidade)

Nome do propietario da axenda   (opcional)

Días por folla?:

Caixa para notas ou espazo en branco?:

  

Curso escolar: / (a axenda abrangue do 1 de setembro ó 31 de xuño)HORARIO DE CLASE (opcional): poden incluírse, só algúns campos se se desexa.
horaLunsMartesMércoresXovesVenresACTUALIZADO CURSO 2017/2018:Se se introduce como curso o actual automáticamente serán incluidos os días non lectivos marcados polo calendario escolar oficial (en Galicia publicado no DOG) así como os do calendario laboral para Galicia (incluíndo festivos estatais e autonómicos) para cursos anteriores, amosará o contido sen os datos específicos para ese curso (de existir os datos no sistema).

 

 

Ó premer o botón Xerar axenda, elaborarase automáticamente un arquivo pdf coa axenda escolar, que poderá ser gardada ou impresa. A axenda incluirá os seguintes elementos.

 • A portada da axenda estará formada polo datos indicados nos campos de texto.
 • A axenda abranguirá do 1 de setembro ó 31 de xullo dos anos indicados en curso escolar
 • Inclúese os seguintes elementos
  • Portada
  • Folla de datos e horario
  • Folla do planing do mes
  • Calendario do curso
  • Follas para anotacións (co número de días por folla elexido)
  • Follas para anotacións finais.
 

Óscar Abilleira Muñiz  - www.recursoseducativos.net (emprega a librería gratuita html2pdf -> https://html2fpdf.sourceforge.net)