inicio       acceso usuarios     GAL | CAST 
 

Xerar Calendario escolar

Completa os seguintes campos para crear o calendario escolar do curso indicados:
 

Curso escolar: / (do 1 de setembro ó 31 de agosto)

 ACTUALIZADO CURSO 2017/2018:Se se introduce como curso o actual automáticamente serán incluidos os días non lectivos marcados polo calendario escolar oficial (en Galicia publicado no DOG) así como os do calendario laboral para Galicia (incluíndo festivos estatais e autonómicos) para cursos anteriores, amosará o contido sen os datos específicos para ese curso (de existir os datos no sistema).

 

 

Ó premer o botón Xerar Calendario créase un documento pdf.

  • Inclúense os seguintes elementos
    • Calendario do curso indicado en formato A4
 

Óscar Abilleira Muñiz  - www.recursoseducativos.net (emprega a librería gratuita html2pdf -> https://html2fpdf.sourceforge.net/