inicio       acceso usuarios     GAL | CAST
inicio       acceso usuarios     GAL | CAST

 
 

Xerar Anecdotario e control de faltas (modelo sinxelo)

Completa os seguintes campos para crear un anecdotario e faltas á túa medida:
 

Curso escolar: / (o calendario de faltas abrangue do 1 de setembro ó 31 de xuño)

Nome do centro escolar: (opcional)

Liña de texto adicional    (Liña opcional para incluir o nivel, curso ou especialidade)

Nome do propietario do anecdotario   (opcional)
CREAR A PARTIR DO ALUMNADO DOS TEUS GRUPOS
Só para usuarios rexistrados, xestiona os teus grupos desde a opción correspondente

Tes que acceder co teu usuario e contrasinal, no menú superior, para poder elexir entre os teus grupos de alumnos. Lembra que o rexistro e gratuito, unha vez accedes completa os datos en 'xestion de alumnos'.

 

 

Ó premer o botón Xerar anecdotario, elaborarase automáticamente un arquivo pdf que poderá ser gardadO ou impresa. Obterase o anecdotario para tódolos alumnos/as do grupo elexido incluíndo a portada.

  • A portada do anecdotario e faltas estará formada polo datos indicados nos campos de texto.
  • O anecdotario e faltas abranguirá do 1 de setembro ó 31 de xullo dos anos indicados en curso escolar
  • Inclúese os seguintes elementos nos bloques individuais de cada alumno/a
    • Folla de datos persoais do alumnno/a (coa foto se foi subida ou ben ou se espazo en defecto dela) e calendario total do curso para anotar faltas.
    • Folla para anotacións: unha folla trimestre, con espazo para sesión de avalión no reverso
    • Cada folla virá identificada polo nome do alumno/a, e na de observación incluirá un espazo para as anotacións das reunións coas familias
 

Óscar Abilleira Muñiz  - www.recursoseducativos.net (emprega a librería gratuita html2pdf -> https://html2fpdf.sourceforge.net/