recursoseducativos.net
inicio       acceso usuarios     GAL | CAST
oculta men duplicado
inicio       acceso usuarios     GAL | CAST
#recursoseducativosnet
#programameudis
15452 USUARIOS REXISTRADOS CON CONTA ACTIVADA
PROFESORADO
ALUMNADO
CON REXISTRO
REX?STRATE
DATOS FINANCIEIROS
AXUDA
FOROAVISO LEGAL E CONDICINS DE USO DA WEB

www.recursoseducativos.net
www.programame.gal

 

1.- Finalidade e definicins:
A publicacin web recursoseducativos.net (en diante recursoseducativos.net), entendendo como tal a todas e cada unha das pxinas que a constiten, inclundo o dominio alternativo www.programame.gal, ofrece os seus servizos de forma gratuita e non profesional, tendo como finalidade a publicacionde aplicacins informticas que poidan ser empregadas libremente na prctica docente.. Ditas caractersticas fan que sexa considerada como
web de carcter persoal.
Os arquivos fsicos que constiten
recursoseducativos.net - www.programame.gal atpanse aloxados nun servidor dedicado albergado na empresa www.hosteurope.com.

2.- Xurisdiccin e ambito territorial de aplicacin:
Ao non poder establecerse o principio de territorialidad en Internet,
recursoseducativos.net comunica expresamente o seu sometimiento lexislacin e tribunais espaois. Sendo considerado o emprazamento da web como Espaa para todos os efectos. De acordo LSSI, recursoseducativos.net asume e compromtese a cumprir o contido de devandita lei, tal como queda explicitado neste aviso legal. Deste xeito queremos ofrecer aos nosos visitantes as maiores garantas de seguridade e confianza posibles. Si de aplicacin a recursoseducativos.net a Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro sobre Proteccin de Datos de Carcter Persoal (en diante LOPD). (Ver apartado 7 do presente aviso legal).

3.- Datos identificativos:
Indcanse a continuacin unha serie de datos que permiten a identificacin inequvoca de recursoseducativos.net (de acordo ao indicado na LSSI).
- Nome: www.recursoseducativos.net
- Propietario/creador: scar Abilleira Muiz
- NIF: xxxxxxxx  **
- e-mail de contacto: info@recursoseducativos.net
- Telfono de contacto: * *

** Con finalidade de salvagardar certa informacin privada, estes datos debern ser solicitados va e-mail motivando suficientemente as causas da necesidade de coecer os mesmos.

4.- Licenza CC e dereitos
Tdolos programas e aplicacins online dispoibles na web recursoseducativos.net son gratuitos, podendo ser empregados libremente por terceiros. Quedan excluidas desta licenza as imaxes subidas polos usuarios a aplicacins como o diccionario, biblioteca ou revistas escolares, que son responsabilidade da persoa que as sube, podendo solicitarse a sa retirada comunicndoo a info@recursoseducativos.net

Licencia de Creative Commons
Recursoseducativos.net by scar Abilleira Muiz is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.


5.- Limitacin de responsabilidades:
A pxina web recursoseducativos.net non incle nos seus arquivos fsicos ningn virus, troiano ou calquera outro programa susceptible de causar danos ou perjucios aos equipos informticos dos usuarios. As mesmo, tanto o servidor onde se atopa aloxada coma a web com implementaron medidas de seguridade para evitar hipotticos danos, que actuacins de mala fe de terceiras persoas alleas completamente a esta web, puidesen causar aos usuarios ou nos equipos dos visitantes. En todo caso, nin
recursoseducativos.net nin os seus administradores podern ser responsables dos danos que actos malintencionados de persoas alleas ao noso equipo, puedieran provocar nos equipos dos usuarios.
En virtude do artigo 11 da LSSI,
recursoseducativos.net colaborar coas autoridades competentes si tales danos alleos a ns chegasen a producirse.


6.- Funcionamento:
A web
recursoseducativos.net non pode garantir a continuidade do servizo en todo momento, polo que non se fai responsable de posibles problemas no servidor e/ou saturacin da base de datos. En todo caso, intentarase solucionar os posibles fallos canto antes. recursoseducativos.net. non responsable do uso que terceiros poidan facer da informacin pblica da web nin os danos que estes poidan causar.


7.- Poltica de cookies e datos almacenados no navegador:
A web
recursoseducativos.net non emprega ningn tipo de cookies ou sistema de almacenamento "non tcnico" polo que ningunha cookie de terceiros ser instalada no navegador do visitante acceder ou usar os nosos servicios. nicamente ser almacenada unha cookie para lembrar que autorizaches o almacenamento de datos. Se ben almacenamos algns datos a travs do sistema "localStorage" no navegador, "de carcter tcnico", unha vez accedes co teu usuario e contrasinal; estes datos son imprescidibles para o uso de certas aplicacins para o que se solicita o consentimento informado durante o primeiro acceso web.

Entendemos que unha vez introduces o teu usuario e contrasinal autorizas que se almacenen este tipo de datos. Podes eliminar estes arquivos borrando os arquivos temporais do teu navegador. Os datos de sesin (usuario e contrasinal) almacnanse s ata que se pecha o navegador ou se cerra sesin, os restantes permancern almacenados para o uso da aplicacin no seguinte acceso e tal como comentamos poden eliminarse eliminando os arquivos temporais do navegador. O premer "acepto", no aviso, ou acceder co teu usuario e contrasinal, autorizas que se almacenen estes datos no teu navegador.

En cumplimento da lexislacin vixente respecto, se ben este tipo de almacenamento de datos tcnicos almacenados estn exentos da mesma, co fin de facer o seu uso tamn transparente para os usuarios inclumos de igual modo este aviso na web.8.- En canto lei de proteccin de datos persoais:
Os datos de carcter persoal introducidos en recursoseducativos.net, ou nalgunha das sas aplicacins, s son accesibles para o usuario rexistrado que as introduciu, non sendo pblicos en ningn caso. O usuario o responsable ltimo e UNICO dos datos persoais introducidos, en especial daquelas relacionados co seu alumnado, entendndose que cando os introduce conta coa autorizacin das familias, tal como contempla a lei de proteccin de datos, e cumple os protocolos correspondentes (no caso de Galicia podes atopar aqu o protocolo). O creador de recursoseducativos.net non responsable dos datos que os usuarios introduza voluntariamente nin da orixe dos mesmos. Estes datos introducidos voluntariamente polos usuarios, deben cumprir a normativa en vigor en canto lei de procteccin de datos e os protocolos que se establezan. O usuario o responsable ltimo tanto da creacin "deste ficheiro de datos" tanto da eliminacin do do mesmo cando o considere oportuno. O creador de recursoseducativos.net non se fai responsable dos datos que voluntariamente un usuario almacene incumplindo a normativa da lei de proteccin de datos ou anloga, e aquelas normas que dela se deriven en cada momento.

Os datos almacenados na base datos, tanto os do rexistro do usuario, como os introducidos por este na aplicacin, sern s usados dentro da aplicacin web o mbil (app android ou ios). En ningn caso sern entregados a terceiros s pode acceder s mesmos o usuario rexistrado, accedendo cos seus datos de usuario e contrasional. En situacins excepcinais, fin de solucionar problemas tcnicos, o administrador do sitio web e aplicacin (propietario nico da mesma), poder acceder para verificar o funcionamento do mesmo.
O uso de calquera dato introducido na web fora da mesma por un usuario, queda prohibido salvo que o faga o propio usuario, e conte coas autorizacins pertinentes respecto.

Durante o rexistro nicamente se pide un nome de usuario, un contrasinal e un correo. Posteriormente podes completar, se o desexas outros datos persoais, en ningn caso son plicos e nunca sern empregados para calquera outra actividade fora de recursoseducativos.net e as sas aplicacins. Estes datos poden ser borrados e moficiados en calquera momento polo usuario rexistrado desde o seu perfil.

O rexistro est destinado nicamnente a mariores de 18 anos e, preferentemente docentes, posto que NON PRECISO o rexistro por parte do alumnado nin das familias para poder acceder s servicios dispoibles.
En cumplemento da RGDP debers aceptar de forma explcita que queres que che enviemos correos electrnicos informativos, con novidades da web e outros aspectos sobre o funcionamento. Por defecto tra-lo rexistro esta opcin aparecer como desactivada e ters que autorizada de forma explicta ben desde o formulario da rexistro como en calquera momento no teu perfil de usuario. Tamn usaremos o teu correo para poder enviarche os teus datos de acceso no caso de que os esquezas e o solicites

Outra serie de datos que podes incluir opcionalmente no teu perfil de usuario como nome completo ou centro escolar, que en ningn caso son imprescindibles para usar recursoseducativos.net sern utilizados nicamente a ttulo estatstico para coecer a distribucin xeogrfica do uso da web e para poder dirixirse directamente s usuarios, polo seu nome real de figurar no formulario en certas comunicacins. En calquera caso estos datos non son requeridos no rexistro e teen que ser cubertos, en caso de que as se desexe, de forma consciente polos usuarios accedendo seu perfil de usuario podendo modificalo cantas veces desexen.

Podes eliminar o teu usuario, borrndose os datos almacenados de forma inmediata, usando a opcin dispoible no teu perfil de usuario. Enviarase un correo de para confirmar o borrado, seguido dun formulario onde se manifesta expresamente que un proceso irreversible.


9.- Consideracins especficas para a APP "Progrmame-UDIS" para iOS, ipadOS, Android, WatchOS e WearOS:
Tdalas consideracins feitas neste aviso legal, son tamn de aplicacin uso de dos servizos de recursoseducativos.net na APP "Progrmame-UDIS" para smartphones, tablets e reloxos intelixentes. Tanto sexan con iOS, ipadOS, WatchOs Android ou WearOS.
Descarga nicamente a aplicacin desde Google Play ou a App Store, segundo o caso. Ningunha versin da aplicacin instalada fora destas tendas oficiais xestionadad por recursoseducativos.net, polo que non nos facemos responsables do uso que se poida facer da mesma por terceiras persoas que modifiquen ou se fagan pasar pola aplicacin oficial.

Permisos solicitados e concedidos usar a aplicacin Progrmame-UDIS en smartphones, tablets e reloxos intelixentes:
Por usar a nosa aplicacin oficial en calquera das plataformas sinaldadas, autorizas ou uso dos seguintes permisos, algns deles de forma explcita e outros polo feito de ter instalada a aplicacin. Sinalamos tamn o uso especfico de cada unha delas:

  • Acceso a internet: Autorizado por instalar a app, imprescindible para conectar a app cos servidores de recursoeducativos.net e facer que funcione a app.
  • Acceso almacenamento do dispositivo (dentro da APP): Autorizado por defecto para poder almacenar pequenos identificadores (nmeros) que fan posible que funcione a aplicacin. Tamn se almacena o nome de usuario e algns nomes como cartafoles, grupos, etc... de modo temporal mentras se usa ese apartado.
  • Acceso almacenamento do dispositivo (fora da APP): Solictase autorizacin adicional para acceder a determinados "lugares" de almacenamento do teu dispositivo, de xeito que podan ser accesibles para subir ou descargar arquivos desde ou cara a app. Se non se autoriza non se poder usar o apartado "os meus arquivos" con esa funcionalidade pero si o resto da APP. Non se almancenan no dispositivo ningn destes novos arquivos xa que sern subidos servidor. Estando accesibles descargndoos do mesmo en cada caso que se precies.
  • Acceso cmara e galera fotogrfica: Solictase autorizacin para usar a cmara e galera de imaxes, para poder usar o seu contido para cambiar o teu avatar de usuairo, as fotografas das fichas do alumnado ou engadilos s teus arquivos. Se non se autoriza poder usarse o resto da app pero sen estas funcionalidade. Non se almacenar no dispositivo ningunha destas imaxes xa que sern subidas servidor. Estando dispoibles descargndoos cada vez que se precisan.
  • Acceso localizacin e ubicacin do dispositivo: Solictase autorizacin para o uso da ta ubicacin (localizacin do dispositvo en tempo real usando as redes de datos, wifi e localizacin por satlite - GPS ou anlogo), recabando as coordenadas exactas e as poder amosar o pronstico meterolxico na axenda de anotacins. No caso de non autorizar esta localizacin poder seguir usandose a axenda de anotacins, pero amosndose no lugar do pronstico meteorolxico un aviso informativo. Ningn dato de localizacin (coordenadas) son almacenadas no servidor, nicamente se empregan en tempo real para obter o pronstico do tempo cada vez que se carga un da da axenda.
Non se enva desde a APP servidor de recursoseducativos.net (e viceversa) ningn dato alleo s precisos para o funcionamento da aplicacin.
Non se almacenan datos enviados desde a APP servidor de recursoseducativos.net alleos s precisos para o funcionamento da aplicacin.

Almacnase no servidor de recursoseducativos.net, de forma adicional, e asociado a cada usuario a data e hora do ltimo acceso as como a versin da APP que se est a empregar nese momento, coa finalidade determinar posibles erros reportados polos usuarios e con finalidade estattica. Estes datos son empregados a nivel interno polo creador da aplicacin da web recursoseducativos.net, non sendo cedidos en ningn caso a terceiros.

Os permisos concedidos ou denegados, poden ser xestionados (autorizar ou denegar) desde o apartado configuracin ou axustes do teu dispositivo en calquera momento, con independencia da decisin tomada ser consultado desde a APP.

Ningn dos datos enviados desde a aplicacin servidor (servizo web de recursoseducativos.net) ser empregado e entregado a terceiros, e s sern usados durante o uso da ferramenta tanto na versin web como na APP.10.- Consideracins sobre o servizo de radio online:
O servizo de emisin de radios online ofrece nicamente unha canle de comunicacin entre o software presente no equipo da radio escolar e o cdigo embedido na pxina ou pxinas webs nas que se atope. Ofrcese este servizo previa solicitude expresa e tras verificar que se trata dunha radio escolar xa existente ou en proceso de creacin.

O contido emitido nas emisoras de radio online responsabilidade nica e exclusiva dos creadores da mesma, figurando en cada reproductor o nome de referencia e unha ligazn obrigatoria sitio web de cada radio.

Recursoseducativos.net non almacena ningn tipo de contido emitido, xa que fai nicamente de "ponte" entre emisor e receptor, a travs dos cdigos web insertados en diferentes webs.

A radio denominada "recursoseducativos radio (test)", ten emisin continua de arquivos musicais catalogados como de "dominio pblico", que son emitidos con finalidade de amosar o funcionamento do servizo. Estes contidos foron descargados da web https://freepd.com.

O servizo de radio online emprega a tecnoloxa de WHMSonic con shoutcast 2.0.11.- Publicacin e difusin deste aviso legal:
As normas publicadas neste reglamento podern modificar en calquera momento polo creador da web sendo comunicados s cambios s usuarios rexistrados que acepten o envo de boletns de novidades por mail.
Estar sempre dispoible tanto na web como desde a APP progrmame-UDIS.
O uso tanto da versin web como da APP dos servizos de recursoseducativos.net implica a aceptacin desta normativa

 

A 22 de maio do ano 2018
(ltima actualizacin 18 de febreiro de 2022)


info@recursoseducativos.net

www.recursoseducativos.net
programame.abrir.gal

creada por Óscar Abilleira Muñiz - info@recursoseducativos.net
Aviso legal e condicións de emprego
Licencia de Creative Commons