Prográmame-UDIs - versión LOMCE (MODO DE CONSULTA)

0 - Versión LOMCE bloqueada só para CONSULTAS.

Unha vez rematado o último curso de vixencia da LOMCE, esta versión pasa a estar en modo consulta, non podéndose facer ningún cambio e só acceder aos aparados...
Ler máis

1 - Que podo facer con Prográmame-UDIS?

Prográmame é unha aplicación online, dentro das dispoñibles na web recursoseducativos.net, destinada a facilitar a creación de Unidades Didácticas Integradas...
Ler máis

1.1 - Mapa conceptual do posible uso de Prográmame-UDIS

Podes descargar, no botón superior, unha proposta, en pdf, de como se pode empregar Prográmame-UDIS, no eido educativo, a nivel centro e aula. ...
Ler máis

2 - Escollendo etapa de traballo

En canto accedamos á aplicación teremos que escoller entre traballar coa versión para primaria, infantil, ou secundaria (ESO e bacharelato), así como de modo experimental...
Ler máis

3 - Voltar a lista de etapas e sistema auto-zoom.

Prográmame-UDIS conta cun sistema de 'auto-zoom? que fai que se axuste ó ancho da ventá na que se atope. Esta opción aparece marcada por defecto cada vez que se accede...
Ler máis

3.1 - Introduce a concreción curricular de infantil do teu centro:

Se accedes á etapa de Educación Infantil, deberás seleccionar unha das concrecións curriculares dispoñibles para traballar con ela. Por defecto a aplicación...
Ler máis

4 - Lapelas, sub-lapelas, sistema de auto-gardado e copias de seguridade

Prográmame-UDIS organízase por lapelas (pestanas) e sub-lapelas nas que se irán completando os diferentes apartados de cada documento. Moitas delas irán aparecendo a...
Ler máis

4.1 -O botón xerar para crear documentos descargables

Algunhas lapelas e sublapelas contan un botón ?xerar', que permite convertir os datos introducidos en documentos imprimibles.Os documentos xerados poden atoparse algún, ou varios, do...
Ler máis

5 - Lapela cartafoles

Prográmame organiza os seus contidos en cartafoles, que poderemos consideralos como unha especie de 'carpetas' nas que se poidan ir 'almacenando' tódolos documentos que vaiamos...
Ler máis

5.1 - Crear un cartafol e tipos de cartafoles

O primeiro que teremos que facer e crear un cartafol, onde poder almacenar as UDIS e outros documentos que vaiamos creando, obviamente tamén poderemos escoller un dos cartafoles creados...
Ler máis

5.2 -Compartir, bloquear e borrar un cartafol

Poderemos compartir calquera dos nosos cartafoles con outros usuarios, de xeito que os autorizados poidan traballar conxuntamente sobre as UDI e outros documentos do mesmo, modificando e creando...
Ler máis

5.3 - Introducir datas de avaliación (final do trimestre)

Para cada cartafol podes indicar as datas de avaliación (que escollerás nun calendario que aparecerá o premer sobre as caixas correspondentes).Esta datas empréganse para...
Ler máis

5.4 - Copiar contido entre cartafoles

Podes copiar o contido dun dos teus cartafoles, xa sexa propio ou no que esteas convidado, a outro cartafol. Poderás copiar usando este sistema:A programación (completa ou por...
Ler máis

5.5 - Coñecer quen está dentro dun cartafol compartido e uso do chat interno.

Cando esteas dentro dun cartafol compartido podes saber que está dentro do mesmo e incluso enviarlle mensaxes. Descubre como funciona este sistema no seguinte vídeo: ...
Ler máis

5.6 - Crear, borrar, editar e outras opcións de configuración dos cartafoles

Unha vez crees un cartafol poder editalo para acceder a moitas opcións de configuración, descúbreas todas no seguinte vídeo: ...
Ler máis