8.6 - Xerar a táboa ou modelo completo

Podes xerar o diario en modo táboa ou en formato completo, incluíndo elementos curriculares.

Descubre como facelo no seguinte vídeo.


Se queres que apareza o teu nome no diario xerado, como autor do mesmo, debes completar os campos opcionais no teu perfil de usuario.

No seguinte vídeo podes lembrar como facelo.