8.5 - Ordenar e mover exercicios/sen clase.

Ordenar exercicios/sen clase nunha sesión:Mover un exercicio/sen clase a outra semana:Mover ou copiar un elemento (exercicio/sen clase) nun día e hora na mesma semana: