6.6 - Cualificar as competencias do alumnado nun cartafol

Desde a sub-lapela "cualificar competencias" é posible conseguir unha nota para cada competencia e alumno/a, que debe ser considerada sempre como meramente orientativa, a partir das rúbricas ou niveis de logro establecidos para cada proceso no perfil competencial do cartafol en cuestión.

O funcionamento e análogo a cualificar áreas (explicado no punto anterior), se ben neste caso deberás indicar o nivel acadado na rúbrica que estea presente no perfil competencial do cartafol, asignado os seguintes valores: A:10, B:7'5, C:5, D:2?5.