6.4.2 - Traspasar un idenficador (coas súas ACS) dun usuario a outro.

É posible transpasar un idenficador (alumno/a) coas súas ACS a outro usuario, sempre que este teña acceso a dito idenficiador (foi convidado polo creador da mesma). Descubre como facelo no seguinte vídeo.