6.4.1 - Copiar ACS entre identificadores

Podes copiar o contido da ACS dun identificador a outro que teñas creado, para un área  nivel, de modo que poidas usalo como punto de partida.

No seguinte vídeo atoparás a explicación de como facelo: