6.1.3 - Xerar listas de control de estándares e indicadores

Podes xerar listas de control, tanto valeiras como co lista de dalgún dos grupos de alumnos/as, para cada un dos estándares/indicadores.  Estas listas poden conter un único estándar/indicador ou os estándares agrupados da programación.

Podes descubrir como facelo en ambos casos nos seguintes vídeos.

Con estándares/indicadores de forma individual:


Con estánadares/indicador agrupados: