0 - Diferencias entre a versión LOMCE e LOMLOE (web)

Podes acceder ó documento informativo, coas diferencias entre as versións LOMCE e LOMLOE, de prográmame-UDIS (web), na seguinte ligazón:

https://www.recursoseducativos.net/Help-Desk/article/0-diferencias-entre-as-versions-lomce-e-lomloe#menu